|Artı Enerji

Card Image

Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2021 başlıklı rapora göre, Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlamaya rağmen, küresel yenilenebilir enerji kapasite artışı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

2020 yılında küresel yenilenebilir enerji kapasite ilaveleri, Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlamaya rağmen önceki tahminleri ve tüm rekorları geride bıraktı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından bugün yayımlanan verilere göre, dünya geçen yıl 260 GW’tan fazla yenilenebilir enerji kapasitesi ekledi.  Bu sonuçlarla 2019’da yaşanan büyüme yüzde 50 oranında aşılmış oldu.

IRENA’nın Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2021 başlıklı raporu, yenilenebilir enerjinin tüm yeni üretim kapasitesi içindeki payının son iki yılda arttığını gösteriyor.

Geçen yıl eklenen tüm yeni elektrik kapasitesinin yüzde 80’inden fazlası yenilenebilirdi ve yeni yenilenebilir enerjilerin yüzde 91’i güneş ve rüzgâr enerjisinden oluşuyordu.

Fosil yakıt kaynaklarındaki artış ise bir önceki yıl 64 GW iken 2020’de 60 GW’a düştü.

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan IRENA Başkanı Francesco La Camera, “Bu rakamlar olağanüstü bir direnç ve umut hikâyesini anlatıyor. 2020’nin zorluklarına ve belirsizliğine rağmen, yenilenebilir enerji daha iyi, dirençli, temiz ve adil bir gelecek için yadsınamaz bir iyimserlik kaynağı olarak ortaya çıktı.” dedi.

Maliyetlerin düşmesiyle birlikte temiz enerji teknolojisi pazarının büyüdüğüne ve enerji dönüşümünün hızlandığına işaret eden La Camera,

“Bu eğilim durdurulamaz, ancak Dünya Enerji Dönüşümü Görünümü Raporu’nda belirtildiği gibi yapılması gereken çok şey var. 2050 hedeflerine ulaşmak istiyorsak, dönüşümü desteklemek için planlanan önemli enerji yatırımlarının yeniden yönlendirilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2020’den itibaren en çok büyüyen iki pazar oldu.

Hâlihazırda dünyanın en büyük yenilenebilir enerji pazarı olan Çin, 72 GW’lık rüzgâr ve 49 GW’lık güneş enerjisi ile toplam 136 GW kapasite ekledi.

ABD geçen yıl, 15 GW güneş ve yaklaşık 14 GW rüzgâr olmak üzere 2019’a göre yaklaşık yüzde 80 daha fazla yenilenebilir enerji kurdu.